Inuit SilaInuit SilaInuit SilaInuit SilaInuit Sila

Støt de grønlandske sælfangere. Eksporten af sælskind er faldet med 90% og dermed forsvinder grundlaget for livet i de grønlandske bygder.

De grønlandske fiskere og fangere er stolte folk med stor respekt for deres byttedyr. Men de er langt fra beslutningstagerne i Bruxelles. De har brug for din stemme. Støt de grønlandske fangere og deres bæredygtige fangst.

Skriv under her Pil

Livsgrundlaget for grønlandske fangere og deres familier i landets små og fjerne bygder er alvorligt truet, fordi de ikke længere kan sælge deres sælskind.

Siden de første inuitter kom til Grønland, har sælen haft en central betydning for mulighed for at overleve i nogle af verdens barskeste egne. Den kan jages hele året og er en vigtig kilde til føde for både mennesker og hunde. Skindet bruges til at holde kulden på afstand og salget af skind er en vigtig indkomstkilde.

Siden 2006 er fangernes salg af skind faldet med 90%, som følge af dyreværnsaktivisters kampagner og EU’s forbud mod sælskindsprodukter. Forbuddet fra 2010 tillader godt nok Inuit, herunder grønlændere, at sælge sælprodukter – men kun 2 ud af 10 kender denne undtagelse og det generelle forbud har fået de store forhandlere til helt at undgå sælskind.

Grønlands eksport af sælskind er faldet 90% på få år - fra 60 mio. til 6 mio. om året siden 2006.

Menneskene i Grønland har en 4000 år lang tradition for sæljagt og for at udnytte alle dele af sælen.

Uden sælen til mad, tøj, varme og lys havde det ikke været muligt at bosætte sig og overleve i det kolde Arktis.

Sæljagten i Grønland er 100% bæredygtig, med en fangst på 150.000 dyr om året ud af en voksende bestand på omkring 12 millioner.

Bestanden af grønlandssæler på verdensplan har ikke været så høj siden kommerciel sæljagt begyndte for omkring 200 år siden.

I dag er sæljagten stadig en del af kulturen, men er samtidig overvåget efter internationale bæredygtighedsprincipper.

Sæl er en vigtig kilde til mad. 80% af befolkningen i bygderne spiser mad fra egen fangst mindst en gang om ugen.

Grønland er et fangersamfund. 7% af den grønlandske arbejdsstyrke har fangst som fuldtidserhverv og hver 10. grønlænder er fritidsfanger.

En sæl spiser op til 17 kilo fisk om dagen, og dermed truer den voksende sælbestand nu Grønlands vigtigste erhverv, fiskeriet.

Uden Selvstyrets støtteopkøb af fangernes sælskind, ville mange fangere allerede være bukket under økonomisk og uden anden alternativ indkomst end socialhjælp.

Bestanden og fangsten af sæler i Grønland er overvåget professionelt og ifølge internationale principper for forvaltning af havpattedyr.

Sælen har få naturlige fjender. Når bestanden nærmer sig sin maximale kapacitet, vil sult, sygdomme og parasitter udrydde store dele af den.

Grønland er verdens største ø, som strækker sig 2600 km fra nord til syd og det meste af landet er dækket af is. Her bor 56.000 mennesker og 12 millioner sæler.

Der er 6 sælarter i havene omkring Grønland. 98% af fangsten er grønlandssælen og ringsælen.

Grønlandssælen lever i fjorde og på åbent hav og fanges fra mindre joller. Der fanges 80.000 ud af en verdensbestand på 9 millioner.

Ringsælen lever i områder med meget is specielt i Nordvest- og Østgrønland. Der fanges 75.000 ud af en verdensbestand på 7 millioner.

Inuit Sila er en kampagne af, med og for grønlandske fangere. Kampagnen støtter fangere og deres familier i over 60 grønlandske bygder.

Kampagnens formål er at sætte fokus på Inuits bæredygtige sælfangst og gøre opmærksom på konsekvenserne af EU’s importforbud mod sælskindsprodukter.

Inuit – Grønlandsk ord for ”mennesker”. Fællesbetegnelse for den oprindelige befolkning i det arktiske område.

Sila – Grønlandsk begreb for vejret, forstanden, bevidstheden - en verdensorden hvor mennesket er i enhed med naturen.
Sila er det fælles liv som både havet, vinden, fjeldet, dyret og mennesket besidder.
Når man deler bevidsthed med naturen behandler man naturen med respekt.

Se film hvor ICC Greenland præsident Carl Christian Olsen fortæller om hvad Inuit Sila betyder.

(den største samlende Inuit-organisation - se mere her)

Inuit SilaInuit SilaInuit SilaInuit SilaInuit SilaInuit SilaInuit Sila

Sælskind er smukt og lovligt. Støt både de grønlandske sælfangere og naturen - køb sælskind.

Sælskind er et unikt og smukt materiale som har været brugt til beklædning i tusindevis af år. Følelsen af at bære sælskind kan ikke beskrives, det giver varme på en helt anden og meget mere naturlig måde end de industrielt producerede produkter vi er vant til.

Derudover er skind mere naturvenligt end vores normale oliebaserede produkter. Sælskind kommer fra naturen og holder længe.

Sælskind og sælskindsprodukter fra Grønland kan importeres lovligt til EU, da de er omfattet af EU's såkaldte "e;Inuit-undtagelse"e; der tillader oprindelig folk i det arktiske at sælge deres skind til EU.

Inuit Sila

Støt de grønlandske sælfangere – Eksporten af sælskind er faldet med 90% og dermed forsvinder grundlaget for livet i de grønlandske bygder.

De grønlandske fiskere og fangere er stolte folk med stor respekt for deres byttedyr. Men de er langt fra beslutningstagerne i Bruxelles. De har brug for din stemme. Støt de grønlandske fangere og deres bæredygtige fangst.

Skriv under her Pil

Design by Regulær